top
logo

CERTYFIKATY


Drenaż

Wysoki poziom wód gruntowych, gliniasta gleba lub niejednorodny grunt wróżą często kłopoty: zalewanie piwnic lub zawilgacanie fundamentów domu. Żeby ich uniknąć, warto pomyśleć o drenażu.


Zajmujemysię kompleksowym drenażem budynków i terenów zagrożonych działaniem wody. Posiadamy szeroką wiedzę i duże doświadczenie w budowie systemów drenażu i odwodnienia, co pozwala nam na podejmowanie się trudnych i wymagających zleceń.


Budujemy systemy drenażowe terenu na działkach prywatnych jak i dla firm. Przygotowujemy tereny pod budowę lub zagospodarowanie zielenią. System drenażu terenu obniża lustro wód gruntowych i przyspiesza odprowadzanie wód opadowych. 

bottom